Контактная информация

Ввезення і обіг харчових продуктів, регулюється Законом України «Про основні вимоги до безпеки і якості харчової продукції».

Норми зазначеного Закону встановлюють перелік продукції, яка підлягає обов'язковій реєстрації в Україні. До такої продукції відносяться:

 • новітні харчові продукти;
 • харчові добавки;
 • ароматизатори, за винятком окремої групи ароматизаторів, визначених центральним органом виконавчої влади;
 • ензими;
 • допоміжні матеріали для переробки, і матеріали, які контактують з харчовими продуктами, а також ті, які вводяться в обіг та / або вперше використовуються на території України;
 • питна вода, яка планується до віднесення до категорії «вода питна мінеральна».
   

Ввезення і продаж дієтичних добавок (БАД - біологічно активних добавок)

Дієтичні біологічно активні добавки, за винятком новітніх, не ввійшли до переліку продукції, що підлягає обов'язковій реєстрації.

При ввезенні, продукція повинна супроводжуватися міжнародним сертифікатом або іншим документом, виданим компетентним органом країни походження.

Міжнародний сертифікат - документ, форма і зміст якого відповідають рекомендаціям відповідних міжнародних організацій, видається компетентним органом країни походження і підтверджує придатність харчового продукту для вживання.

Також представлені певні вимоги до маркування Дієтичних добавок. При розробці маркування необхідно комплексно враховувати вимоги ряду законодавчих актів, а так само постійно проводити моніторинг нормативних вимог на предмет актуальності, з метою своєчасної адаптації інформації на маркуванні.

Норми ЗУ «Про основні вимоги до безпеки і якості харчової продукції» встановлюють, що відповідальність за якість і безпеку продукції перебувають в обігу продуктів, а також невідповідність маркування згідно з чинними вимогами покладено на оператора ринку. До операторів ринку належать компанії, які займаються виробництвом та / або обігом харчових продуктів.

Саме тому великі торгові і аптечні мережі, зі вступом в силу змін до Закону України «Про основні вимоги до безпеки і якості харчової продукції», з більшою обережністю почали лояльніше ставитися до продукції без звичної супутньої документації, виданої органами СЕС, яка могла б підтвердити якість, безпеку і правильність маркування.

Ви можете покластися на нас у вирішенні наступних питань:

 • розробки маркування продукції відповідно до вимог законодавчих актів;
 • підготовки звіту від уповноваженої організації щодо віднесення до категорії Продукту дієтичних добавок (БАДів), в який будуть включені лабораторні показники, що свідчать про безпечність та якість продукту, а також про його статус "дієтичної добавки".
 • переклад та нотаріальне завірення міжнародного сертифіката.

Отримати безкоштовну консультацію Ви можете зателефонувавши за телефоном +38 (044) 221-71-29, 332-42-94, звернувшись електронною поштою за адресою info@cratia.ua  або домовившись про зустріч в нашому офісі.