Перейти до основного вмісту

Послуга Уповноваженого представника

Уповноважений представник виробника є сполучною ланкою між Україною в особі органів з оцінки відповідності, органів ринкового нагляду, органів доходів і зборів, споживачів і виробником, виконуючи ряд спеціальних функцій, покладених на нього вимогами національного законодавства у сфері технічного регулювання.

Взаємовідносини між виробником і уповноваженим представником встановлюються Договором та/або Довіреністю. Договір є більш підходящим для врегулювання прав і обов’язків обох сторін, висвітлення питань відповідальності уповноваженого представника та виробника щодо якості та безпеки, строків і порядку взаємних комунікацій, порядку роботи з рекламаціями та повідомленнями про небажані явища та багатьох інших аспектів, таких, як здійснення постмаркетингового нагляду та належне зберігання і надання за запитом відповідної документації.

Уповноважений представник зобов’язаний зберігати документацію не менше 5 років (для медичних виробів, які імплантують – не менше 15 років) для надання за запитом органів державної влади та/або органу з оцінки відповідності.

Інформація, що містить назву та місцезнаходження уповноваженого представника повинна бути нанесена на пакування кожного медичного виробу та/або в інструкцію по застосуванню. При цьому, кожний медичний виріб (тип / модель) має бути пов’язаний лише з одним уповноваженим представником. На власний розсуд виробника, уповноваженим представником може виступити як дистриб’ютор, так і представництво або третя сторона.

Слід зазначити, що призначення Представництва виробника в Україні в якості уповноваженого несе за собою серйозні ризики порушення вимог чинного законодавства щодо заборони на ведення господарської діяльності: здійснення регуляторних дій щодо продукції, виробленої на інших заводах холдингу або на контрактних заводах може бути розцінено як надання послуг третім сторонам, що є комерційною діяльністю.

Укладаючи договір про призначенняУповноваженого представника, важливим моментом є не тільки дотримання всіх істотних умов національного законодавства до складання подібних договорів, але і правильне трактування положень про права та обов’язки сторін з метою запобігання появі колізій, спірних питань легітимності і легальності тих чи інших дій сторін у майбутньому.

Прикладом може слугувати норма про обов’язки Уповноваженого представника, за вимогою компетентних органів, негайно вилучати з обігу продукцію, яка не відповідає вимогам для її введення в обіг, завдала або може завдати шкоди споживачеві та/або його життю та здоров’ю. У такому разі умови договору про дозвіл чи погодження таких дій з Виробником до уваги представниками органів ринкового нагляду не приймаються. Найчастіше ж, виробники поділяють повноваження уповноважених ними на певній території осіб на комерційних (фінансово-представницьких) партнерів та відповідальних за регуляторні питання (Уповноважений представник), намагаючись ретельно і якомога точно визначити, окреслити, а також обмежити можливі їх дії.

Перед укладенням договору ми рекомендуємо враховувати всі особливості діяльності уповноваженого представника та можливі «підводні камені» з метою мінімізації відповідальності в майбутньому. Як правило, навіть визначення всіх прямих обов’язків (прав) Уповноваженого представника в договорі недостатньо для забезпечення повної гарантії комерційної безпеки такої діяльності.

Оскільки в очах органів ринкового нагляду Уповноважений представник дорівнює Виробник, за несприятливих ситуацій першим приймає на себе «першочергову хвилю компенсаційного характеру», яку повинен «витримати» до моменту переходу відповідальності Виробника і подальшої компенсації понесених витрат. Для цього ми настійно рекомендуємо під час підписання договору Уповноваженого представника здійснювати страхування професійної відповідальності. Таке страхування зможе покрити витрати, викликані непередбачуваними обставинами в майбутньому, пов’язаними не тільки з якістю продукції, але і з недостатнім рівнем професіоналізму безпосередніх співробітників, що виконують дії від імені Уповноваженого представника. Таке страхування, разом з правильно складеним договором, є частиною механізму регресу, що означає зворотне право вимоги відшкодування сплаченої суми, пред’явленої однією юридичною особою іншій зобов’язаному особі.

З особистої практики, компанія Кратія має страхування професійної відповідальності на суму 1 млн. грн.

Не є доцільним також переносити вирішення спорів щодо діяльності Уповноваженого Представника в Україні в іншу юрисдикцію, оскільки його дії прямо регулюються національним законодавством в сфері технічного регулювання та ринкового нагляду. Винятком можуть стати комерційні питання,питання компенсації, порядності та етичності взаємовідносин між сторонами.

Якщо з якої-небудь причини виробник не має партнера в Україні для призначення Уповноваженим представником, – ми готові забезпечити виконання цього комплексу робіт і зобов’язань. Ми не залучені в комерційні питання діяльності чи товарооборотні процеси, що гарантує грамотне, професійне і не заангажоване виконання взятих зобов’язань.

Для цього:

  • ми підписуємо Договір про призначення Уповноваженого представника на території України;
  • ми виділяємо номер телефону та відповідального працівника;
  • ми отримуємо від виробника Сопи (якщо такі є) і суворо слідуємо їх умовам;
  • назва, адреса та контактний телефон нашої компанії будуть розміщені на пакуванні медичних виробів;
  • ми виконуємо обов’язки та функції Уповноваженого представника в Україні.
  • наша відповідальність перед третіми особами застрахована згідно Договору добровільного страхування професійної відповідальності.

 

Попередні консультації ми надаємо безкоштовно, дзвоніть нам за телефоном +38 (068) 064-78-31, +38 (044) 223-61-67, або пишіть на е-мейл info@cratia.ua, або приїжджайте на зустріч безпосередньо до нашого офісу.