Контактна інформація

Реєстрація вітчизняних продуктів і ТУ

Виробництво та обіг харчових продуктів, регулюється Законом України «Про основні вимоги до безпеки і якості харчової продукції».

У вересні 2015 року, в результаті змін в ряді законодавчих актів, процедура видачі Висновків СЕС для харчових продуктів була скасована.

Згідно норм цього Закону обов'язковій реєстрації підлягають:

  • новітні харчові продукти;
  • харчові добавки;
  • ароматизатори, за винятком окремої групи ароматизаторів, визначених центральним органом виконавчої влади;
  • ензими;
  • допоміжні матеріали для переробки, і матеріали, які контактують з харчовими продуктами, які вводяться в обіг та / або вперше використовуються на території України;
  • питна вода, яка планується до віднесення до категорії «вода питна мінеральна».
     

Основним документом, що регулює виробництво дієтичних добавок в Україні є Технічні умови.

Технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, і визначає процедури, за допомогою яких можна визначити, чи дотримані дані умови

Технічні Умови підлягають обов'язковому схваленню, яке оформляється висновком санітарно-епідеміологічною службою.

Для виробників, які ведуть діяльність, пов'язану з виробництвом та / або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, обов'язковою вимогою є наявність експлуатаційного дозволу.

Експлуатаційний дозвіл - це документ дозвільного характеру, який видається компетентним органом оператору ринка харчових продуктів на підставі результатів перевірки відповідності його потужностей вимогам санітарних заходів.

Для операторів ринку харчової продукції, діяльність яких не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, обов'язковою вимогою є реєстрація виробничих потужностей, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та / або обігу харчового продукту, і, як підсумок, їх внесення до державного реєстру виробничих потужностей.

Ще одна інновація, яка стосується національного виробника, це обов'язкова наявність на підприємстві системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР (аналіз небезпек і критичні контрольні точки). Мета системи - ідентифікувати, оцінити і контролювати небезпечні фактори, які є визначальними для безпеки харчових продуктів. Важливо, що після повноцінного вступу в силу Угоди про асоціацію України з ЄС передбачено період до 2018 року, протягом якого всі вітчизняні підприємства, що мають відношення до харчової галузі, зобов'язані розробити і впровадити у себе систему безпеки харчової продукції НАССР, включаючи виробників первинного виробництва, заклади громадського харчування, установи, які пов'язані зі зберіганням і транспортуванням харчових продуктів, заклади торгівлі продуктами харчування.

Державний контроль за впровадженням постійно діючих процедур НАССР на всіх підприємствах покладається на Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

При ввезенні продукція повинна супроводжуватися міжнародним сертифікатом або іншим документом, виданим компетентним органом країни походження.

Міжнародний сертифікат - це документ, форма і зміст якого відповідають рекомендаціям відповідних міжнародних організацій, видається компетентним органом країни походження і підтверджує здоров'я тварин та / або придатність харчового продукту для вживання.

Дієтичні добавки повинні бути вірно марковані. При складанні маркування необхідно комплексно враховувати вимоги ряду законодавчих актів, а так само постійно проводити моніторинг законодавства, з метою своєчасної адаптації інформації на маркуванні.

Згідно із законодавством відповідальність за обіг харчових продуктів з невідповідною маркуванням покладено на оператора ринку (імпортер, розповсюджувач, національний виробник).

Ми готові запропонувати Вам:

• розробку маркування продукції відповідно до вимог законодавчих актів;

• написання та реєстрацію Технічних умов;

• звіт від уповноважених організацій санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України щодо віднесення продукту до категорії дієтичних добавок, в який будуть включені лабораторні показники, що свідчать про безпечність та якість продукту, відповідно нормативним вимогам представленим в Україні, а також про його статус "дієтичної добавки" ;

• отримати експлуатаційний дозвіл або провести реєстрацію потужностей.

Термін проведення процедури становить близько 1-1,5 місяця з моменту отримання реєстраційних матеріалів.

Співпраця передбачає укладання Договору на організацію, в якому ми вкажемо всі зобов'язання за обсягом робіт, вартості та термінів виконання.

Порядок оплати наших послуг:

  • Передоплата в розмірі 60% від узгодженої вартості перед подачею документації в МОЗ;
  • Оплата в розмірі 40% від узгодженої вартості після отримання оригіналів;

У разі необхідності ми можемо узгодити інший порядок оплати. Оплату ми можемо отримати як від резидента в гривнях, так і від нерезидента в ЄВРО або доларах, на підставі Договору.

Отримати консультацію Ви можете зателефонувавши за номером +38 (044) 221-71-29, 332-42-94, звернувшись на електронну адресу info@cratia.ua або на зустрічі в нашому офісі