Перейти до основного вмісту

Захист інтелектуальної власності

Законодавство всіх високорозвинених країн світу передбачає наявність механізму охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності. Власністю інтелектуальною, згідно з  актами Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), нормами українського законодавства, є результати інтелектуальної творчої діяльності людини/компанії у будь-якій із сфер суспільного життя. Тобто, ця галузь охоплює права суб’єкта на об’єкт її інтелектуальної праці, якому вона змогла надати матеріальну форму. Особливістю інтелектуальної власності є те, що вона наділяє свого власника двома групами прав:

особисті немайнові права:
право на авторство і право
на нерозголошення авторства
виключні майнові права
інтелектуальної власності на:
 • є невіддільними від творця;
 • не можуть бути ні передані, ні надані у користування;
 • використання об’єкта інтелектуальної власності;
 • надання дозволу щодо використання об’єкта інтелектуальної власності;
 • перешкоджати неправомірному використанню об’єкта, у тому числі забороняти таке використання (є правом на захист).

Сфера інтелектуальної власності націлена перш за все на захист економічного потенціалу бізнесу. Виключні майнові права інтелектуальної власності мають економічне підґрунтя, а тому потребують обов’язкового надійного захисту.

Етапи розробки, проектування, виробництва та реалізації медичної, фармацевтичної та продукції в сфері охорони здоров’я, вміщують майже всі з існуючих об’єктів інтелектуальної власності, зокрема:

 1. Об’єкти авторського права:
  • звіти про проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на пошук нових хімічних речовин;
  • звіти про до-клінічні і клінічні дослідження лікарських засобів та медичних виробів;
  • нормативна документація (методи аналізу), проекти інструкцій щодо медичного застосування тощо;
 1. Винаходи:
  • нова хімічна речовина (сполука чи група нових хімічних сполук, об’єднаних загальною структурною формулою), яка має певну біологічні властивості та є активним початком фармацевтичного препарату;
  • фармацевтична композиція (або склад лікарського препарату);
  • спосіб одержання нової біологічно-активної хімічної речовини (сполуки або групи нових хімічних сполук), що є основою лікарського препарату, або спосіб одержання такої фармацевтичної композиції;
  • спосіб лікування (або діагностики) з використанням нової хімічної сполуки чи композиції на її основі;
  • застосування відомих речовин, в яких вперше було виявлено фармакологічну активність, або відомих лікарських засобів за новим медичним призначенням;
  • нове, досі невідоме, технічне рішення в галузі фармацевтики чи медичних виробів та техніки, а тобто результати конструювання нового медичного устаткування чи винайдення досі невідомих сполук у сфері лікарських засобів;
 1. Корисні моделі
  • устаткування для виробництва готових лікарських засобів;
  • частини чи комбінаційні рішення, що вважається новим способом застосуванням вже існуючих виробів або ж дещо оновленими в порівнянні з вже існуючими на ринку методиками;
 1. Промислові зразки
  • зовнішній вигляд лікарського засобу (форма таблеток, пакування тощо);
  • комерційні позначення (denominations commerciales): фірмове найменування підприємства-виробника, його логотип;
 1. Торгова марка лікарського засобу або медичного виробу.

 

Захист об’єктів інтелектуальної власності має велике значення, оскільки:

 1. дозволяє отримати конкурентні переваги;
 2. знижує коефіцієнт ризику;
 3. дозволяє отримати додатковий дохід, оскільки захищені об’єкти можуть бути надані у користування шляхом ліцензування, франчайзингу або ж бути проданими;
 4. отримання охоронного документу дозволяє внести об’єкт інтелектуальної власності в якості статутного капіталу товариства, або поставити на облік підприємства в якості нематеріального активу, таким способом, підтримуючи відповідний рівень фінансового та бухгалтерського обліку, зберегти та примножити вартість ділової репутації компанії, а отже і корпоративного гудвілу (Goodwill);
 5. наявність охоронних документів сприяє створенню та підтриманню іміджу при інформуванні про правову охорону продукції, що випускається.
 6. додатковим стимулом до реєстрації може стати подальше примноження компанією результатів праці, в таких спосіб напрацювавши виробничу та базис для нормативно-етичної практики використання та застосування тієї чи іншої продукції.

 

Спеціалісти компанії Кратія виконають попередній аналіз стану охорони прав на об’єкти (результати) вашої діяльності. Результатом попереднього дослідження стане всеохоплюючий звіт з висвітленням наявних порушень, загрози порушення ваших прав чи суперечності у відношенні з іншими об’єктами з наданням необхідних рекомендацій поетапного характеру. Ми виконаємо попередній пошук на тотожність, патентну чистоту та супроводжуватимемо процес реєстрації торгової марки, патентних прав на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Ми допоможемо Вам у виборі найбільш-доцільнішого та підходящого способу захисту інновацій, враховуючи індивідуальність кожного окремого випадку.  Для цього ми володіємо необхідним досвідом та власною відпрацьованою практикою.

 

Попередні консультації ми надаємо безкоштовно, дзвоніть нам за телефоном +38 (068) 064-78-31, +38 (044) 223-61-67, або пишіть на е-мейл info@cratia.ua, або приїжджайте на зустріч безпосередньо до нашого офісу.