Перейти до основного вмісту

Патентування об’єктів промислової власності: патентна чистота субстанції та технології

Патентування є необхідною процедурою для забезпечення захисту медичної продукції з інноваційними елементами, яка дозволяє отримати монопольне право на використання розробленої технології, щоправда – на обмежений термін. Монополія власника патенту, яка забезпечується державою, є результатом компромісу між інтересами суспільства, що зацікавлене у результатах, захищених патентом, і винахідників, які за допомогою патенту отримують додатковий фінансовий та іміджевий стимул для своєї діяльності. Отримання патенту є особливо актуальним питанням для лікарських засобів та медичних виробів, адже саме ця сфера пов’язана з постійними інвестиціями в дослідження задля покращення продукції та відкриття нових рішень. Найбільша кількість патентів на винахід припадає саме на цю галузь.

Патентом є охоронний  документ,  який засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід, корисну модель або промисловий зразок.

Винахід, як об’єкт патентування, є результатом інтелектуальної діяльності людини у сфері технологій. Як винахід, захищеними можуть бути лише ті об’єкти, які володіють винятковою новизною та які не є доповнюючою частиною існуючого об’єкта в сучасному розвитку рівня техніки.

Для того, щоб отримати патент на винахід, об’єкт обов’язково повинен пройти етапи формальної та кваліфікаційної експертизи на відповідність умовам правової охорони.

Корисна модель, за законодавством України, відрізняється від винаходу лише тим, що до неї ставляться набагато нижчі вимоги відповідності. Задля отримання такого патенту необхідно пройти лише формальну експертизу. Об’єктами винаходу та корисної моделі є:

  • продукт: речовина, пристрій, штам мікроорганізму;
  • процес: спосіб, методика, а також абсолютно нове застосування відомого продукту чи процесу.

Українська база патентів містить безліч зареєстрованих об’єктів у галузі медицини. Для прикладу,видані патенти на винаходипатент на композиції для лікування раку, патент на спосіб лікуванняепілептичної хвороби, патент на азаспіросполуки для лікування болю тощо. Патенти на корисні моделі: патент на прилад для лікування шкіри, спосіб лікування парадонтиту, спосіб лікування хронічного панкреатиту і т.д.

Важливу роль у підготовці об’єкта до патентування є забезпечення збереження конфіденційності інформації, оскільки патент отримує та особа, яка першою подала до патентного відомства заявку для отримання охоронного документу.

Процедура отримання патенту на винахід чи корисну модель включає:

  1. Формування та подання заявки, що складається з заяви, описів, формул, креслень та реферату об’єкту інтелектуальної власності; подання платіжного документу про сплату державних зборів та мита.
  2. Проходження формальної експертизи після якої здійснюється державна публікація відомостей про заявку у державному бюлетені.
  3. Проходження кваліфікаційної експертизи на патентоспроможність об’єкта.
  4. Отримання патенту та публікація відомостей про отриманий патент у державному бюлетені.

Проходження третьої з наведених стадій є обов’язковим лише для отримання патенту на винахід, отримання патенту на корисну модель передбачає проходження першої, другої та четвертої стадій. Строк отримання патенту на винахід в Україні становить близько 18 місяців, а на корисну модель – 7-9 місяців.

Термін дії патенту на винахід становить 20 років від моменту подання заявки, а патенту на корисну модель – 10 років. Що стосується лікарських засобів, використання яких потребує дозволу компетентного органу, – строк дії патенту може бути продовжений ще на 5 років.Після закінчення терміну дії патенту запатентований об’єкт стає доступним для виробництва іншими компаніями. Відтак, після закінчення строку патентної охорони лікарських засобів, на ринку з’являються так звані дженерики (generics).

Дженерик (generic) – це генеричний препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Зазвичай, такі засоби містять аналогічну діючу речовину та відрізняються лише допоміжними речовинами. При цьому і оригінальний лікарський засіб і дженерик повинні бути еквівалентні за терапевтичними та метаболічними ефектами.

Промисловий зразок визначається як зовнішній вигляд, – форма об’єкта. Часто об’єктом патентування в якості промислових зразків вступають лікарські засоби та медичні вироби. Так, в базі патентів України на промислові зразки є такі патенти як: патент на маску медичну захисну, патент на плунжер для медичного флакона тощо. Найчастіше об’єктом патентування виступають етикетки та упаковки для медичної продукції. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 15 років. Для отримання патенту достатньо пройти лише формальну експертизу, а вся процедура займає близько 7-9 місяців (2 – 2.5 місяців у разі прискорення).

Чому необхідно проводити патентний пошук?
Патентний пошук  – це дослідження, що дозволяє отримати інформацію, яка міститься в реєстрах державних та міжнародних організацій, які здійснюють реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності з метою визначення патентоспроможності розробки, а також визначення ймовірності порушень прав на чужі патенти та патентну чистоту об’єкта. Патентна чистота є юридичною властивістю об’єкта та полягає у тому, що він може бути вільно використаний в даній країні без небезпеки порушення діючих на її території патентів, що належать третім особам.

Метою здійснення пошуку на патентну чистоту є виявлення використання в об’єкті патентування ознак запатентованого винаходу, незважаючи на наявні відмінності в інших ознаках. За результатами патентного пошуку можна визначити, чи можливо отримати патент на розробку, і чи не порушуватиме інновація права інших осіб. Це має суттєве значення, оскільки дозволяє уникнути небажаних конфліктів та зайвих витрат на подання заявки у випадку, якщо захисту об’єкт не є патентоспроможним.


Компанія Кратія надає послуги з попереднього пошуку та супроводження процесу реєстрації патентних прав на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Ми допоможемо Вам у виборі найбільш-доцільнішого та підходящого способу захисту інновацій, враховуючи індивідуальність кожного окремого випадку. Для цього ми володіємо необхідним досвідом та власною відпрацьованою практикою.
 

Попередні консультації ми надаємо безкоштовно, дзвоніть нам за телефоном +38 (068) 064-78-31, +38 (044) 223-61-67, або пишіть на е-мейл info@cratia.ua, або приїжджайте на зустріч безпосередньо до нашого офісу.