Консультація

Розробка, впровадження і сертифікація систем управління якістю

Сучасний світовий фармацевтичний ринок динамічно розвивається, що призводить до підвищення конкуренції і появи нових вимог до організації управління підприємствами. Результати аналізу підприємств цього сектора в країнах-лідерах світової економіки показують, що досягнення стратегічної мети в управлінні забезпечується шляхом використання європейських методів управління якістю та сертифікації систем управління відповідно до ISO 9001, ISO 13485, GMP, GLP, GCP, ВВП та ін.

GMP – (Good Manufacturing Practice або Належна Виробнича Практика) – це частина системи управління якістю на підприємстві, яка гарантує, що лікарські засоби постійно виробляються і контролюються відповідно до стандартів якості, які відповідають призначенню лікарських засобів, а також з вимогами реєстраційного досьє, досьє досліджуваного лікарського засобу для клінічних випробувань або специфікації на таку продукцію.

Простіше кажучи, це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до виробництва і контролю якості лікарських засобів для людей та тварин, а також спеціальні вимоги до виробництва активних фармацевтичних субстанцій та окремих видів лікарських засобів. Стандарт GMP – це забезпечення якості на всіх етапах виробництва – від моменту надходження вихідної сировини і пакувальних матеріалів на підприємство до відвантаження готової продукції на склад. При цьому важливим елементом системи залишається підтвердження Уповноваженою особою того, що кожна серія випущених лікарських засобів була проведена і проконтрольована відповідно до вимог реєстраційного досьє.

Офіційним документом, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP є сертифікат відповідності умов виробництва, виданий уповноваженим органом країни-члена PIC / S, висновок на основі такого сертифіката або ліцензія на виробництво лікарських засобів, в разі, коли уповноваженим органом країни – члена PIC / S не передбачено видача сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP. Такий документ видає уповноважений орган – Держлікслужба України, що є підтвердженням відповідності виробництва вимогам належної виробничої практики.

PIC / S (Pharmaceutical Inspection конвенція Співпраця Схема) – системи співробітництва фармацевтичних інспекцій; це міжнародний інструмент взаємодії між країнами та регуляторними органами в сфері контролю якості лікарських засобів (національними фармацевтичними інспекторат) для конструктивної співпраці в сфері належної виробничої практики (GMP), інспектування та ліцензування. Завдяки PIC / S будуть усунені перешкоди в міжнародній торгівлі лікарськими засобами за рахунок взаємного визнання результатів інспектування фармацевтичних виробництв, що проводяться національними регуляторними органами.

Перелік країн-учасниць PIC / S.

Під час реєстрації лікарських засобів в Україні Заявник або представник Заявника повинен надати Сертифікат або Висновок щодо підтвердження відповідності виробництва вимогам належної виробничої практики.

Підприємства-виробники повинні здійснювати свою виробничу діяльність відповідно до принципів і правил, наведених в керівництві СТ-Н МОЗУ 42-4.0 діє до: 2015 – «Лікарські засоби. Належна виробнича практика ». Це керівництво-стандарт застосовується для організації виробництва лікарських засобів відповідно до принципів і правил GMP, а також для аудиту, інспектування, сертифікації виробничих ділянок на відповідність GMP, планових та позапланових перевірок виробництв лікарських засобів, оскільки вимоги належної виробничої практики введені до Ліцензійних умов провадження по господарської діяльності виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Система забезпечення якості лікарських засобів, повинна гарантувати, що:

– Продукція розроблена з урахуванням всіх вимог і стандартів;
– На всі операції з виробництва та контролю складена чітка документація відповідно до правил стандарту;
– Відповідальність і повноваження строго визначені;
– Виконуються заходи щодо виробництва, постачання і використання належної вихідної сировини і пакувального матеріалу;
– Проводиться контроль проміжної продукції та технологічного процесу, а також валідація;
– Контроль і перевірка готової продукції проводиться відповідно до вимог Стандарту та законодавства;
– Виконується процедура проведення самоінспекції і / або аудиту якості, згідно з якою регулярно оцінюють ефективність і придатність системи забезпечення якості.

Український сертифікат GMP видається терміном на період дії ліцензії на виробництво, але не більше, ніж на 3 роки.

Визнання чинного сертифіката GMP, виданого уповноваженим органом країни-члена PIC / S, за процедурою здійснюється підтвердження Відповідності умов виробництва лікарського засобу вимогам належної виробничої, ЯКА Практики передбачає видачу Держлікслужбою України з укладення результатами проведеної спеціалізованої експертизи поданих документів.

Для виробників-резидентів підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP здійснюється Держлікслужбою України за результатами планової перевірки дотримання відповідних ліцензійних умов.

При відсутності критичних порушень в акті планової перевірки дотримання відповідних ліцензійних умов, Держлікслужба видає ліцензіату Сертифікат. У разі наявності критичних порушень, виявлених під час останньої планової перевірки дотримання ліцензійних умов, Держлікслужба України приймає рішення про відмову у видачі сертифіката. Однак, після усунення критичних порушень і наявності у заявника необхідних документів, які це підтверджують, проводиться повторне інспектування виробничої дільниці. Держлікслужба видає сертифікат протягом 30 днів з дня отримання від ліцензіата лист із загальним переліком номенклатури продукції.

Для нерезидентів, які не мають офіційних документів про відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP, виданих уповноваженим органом країни-члена PIC / S, або, якщо виробництво лікарських засобів здійснюється в країні, з якою Україна не має міжнародного договору про взаємне визнання результатів інспектування, додатково до проведення експертизи документації здійснюється інспектування виробництва. Під час проведення підтвердження відповідності умов виробництва вимогам GMP мають бути вказані всі проміжні виробничі ділянки, задіяні в процесі виробництва готового лікарського засобу, включаючи контрактні з наявністю сертифіката про підтвердження відповідності умов виробництва вимогам GMP.

Проведення експертизи документів на відповідність виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам належної виробничої практики, які не подаються на реєстрацію (перереєстрацію), не проводиться при наявності у виробника виданого Державною Службою України документа, який підтверджує відповідність умов виробництва вимогам належної виробничої практики.

Таким чином, відповідно до вимог законодавства, під час експертизи реєстраційного досьє для нової реєстрації та перереєстрації необхідно мати сертифікат НВП (GMP), виданий або визнаний Державною Службою України з Лікарських засобів.

В інших випадках (тобто коли виробник не має сертифікату PIC / S GMP) проводиться обов’язкова інспекція виробничої дільниці з виїздом на виробництво.

Схема визнання сертифіката GMP має наступний порядок (стисло):

 • Підготовка досьє, внесення в необхідної Інформації та заявку Додатки;
 • Переклад необхідних частин досьє на українську мову або англійську мову для НЕ PIC / S країн (при необхідності);
 • Подача копії досьє виробничої дільниці в державні органи (Державну Службу з Лікарських засобів України);
 • Проведення первинної та спеціалізованої експертизи матеріалів;
 • Для ділянок виробничих сайтів, які не мають сертифікат країни PIC / S) необхідно провести інспекцію заводу;
 • Видача Висновки про визнання сертифіката GMP (для інспектованих ділянок – видача українського сертифіката GMP);

Для підтвердження відповідності умов виробництва вимогам сертифікації по GMP необхідно надати наступні документи:

 • Заявка, Додаток №1 – на видачу Сертифіката або Додаток 2 – на видачу Висновку;
 • PIC / S GMP сертифікат (якщо є в наявності), який виданий державним органом країни, де розташоване виробництво; повинен бути легалізований;
 • будь-які наявні GMP сертифікати, видані уповноваженими органами країн-членів PIC / S; легалізовані;
 • Ліцензія на виробництво, легалізована;
 • Додаток 5, довідка про якість продукції, що виробляється;
 • Додаток 6, довідка про результати перевірок виробничої дільниці, проведених органами державного контролю;
 • Додаток 7, загальний перелік номенклатури продукції;
 • Site Master File, копія досьє виробничої дільниці і останній звіт про інспектування сайту, проведений органом PIC / S, виробничі потужності яких розташовані за межами країн PIC / S);
 • Гарантійний лист про істотні зміни, що стосуються виробничої дільниці, що пройшов підтвердження Відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP;
 • Копія Заявки про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу, або внесення відповідних змін, яка була подана в МОЗ України,
 • Довіреність на представлення інтересів в державних органах (легалізована).

У разі, якщо будь-які документи з зазначеного вище переліку, які представлені до Держлікслужби України з метою отримання Сертифікату або Висновку, містять конфіденційну інформацію, яку виробник не може розкрити Заявнику (представнику Заявника) в Україні, виробник може відправити такі документи безпосередньо до Держлікслужби України. Після отримання таких документів Держлікслужба України своїм листом невідкладно інформує Заявника (представника Заявника) про їх надходження і розгляді Заяви на видачу Сертифіката або Заяви на видачу Висновку та документів, які додаються.

Держлікслужба проводить підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP поетапно і в певні терміни:

Проведення первинної експертизи поданих документів з метою перевірки їх комплектності, відповідності їх форми законодавству, – не більше 5 робочих днів після реєстрації Заяви на видачу Сертифіката або Висновку.

Виняток: для лікарських засобів, які пройшли процедуру перекваліфікації ВООЗ і включені до переліку ВООЗ перекваліфікованих лікарських засобів – не більше 2 робочих днів після реєстрації Заяви. Такі ж терміни встановлені для первинної експертизи поданих документів для препаратів, призначених для лікування туберкульозу, ВІЛ / СНІДу, вірусних гепатитів, онкологічних і рідкісних (Орфа) захворювань, і які зареєстровані як лікарський засіб компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, або Канади Європейського Союзу.

Терміни спеціалізованої експертизи поданих документів для вищезгаданих препаратів складе не більше 3 робочих днів після реєстрації Заяви на видачу Сертифіката або Заяви на видачу Висновку.

• Спеціалізована експертиза за умови надання офіційного документа про відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP, виданого уповноваженим органом країни-члена PIC / S, проводиться не більше ніж 10 робочих днів після проведення первинної експертизи.
• Для виробників-резидентів підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP здійснюється Держлікслужбою України за результатами планової перевірки дотримання відповідних ліцензійних умов. Держлікслужба України видає ліцензіату Сертифікат на протязі 30 робочих днів з дня отримання від нього листа з загальним переліком номенклатури продукції в паперовому вигляді та на електронному носії на видачу Сертифіката. Лист подається ліцензіатом до Держлікслужби України протягом 15 робочих днів після проведення планової перевірки дотримання ліцензійних умов. У всіх інших випадках спеціалізована експертиза проводиться не більше ніж 15 робочих днів після проведення первинної експертизи.

Компанія «Кратія» пропонує Вам допомогу в організації процедури визнання сертифіката GMP. Ми володіємо необхідними знаннями, досвідом і вміннями для проведення всіх необхідних робіт. Ми візьмемо на себе керівництво і організацію процесу, допоможемо сформувати документацію і провести процедуру в стислі терміни.0

Попередні консультації ми надаємо безкоштовно, дзвоніть нам за телефоном +38 (068) 064-78-31+38 (044) 223-61-67, або пишіть на е-мейл info@cratia.ua, або приїжджайте на зустріч безпосередньо до нашого офісу.

Ми професійно виконуємо реєстрацію лікарських засобів, оцінку відповідності медичних виробів, сертифікацію косметики, засобів для дезінфекції та спеціальних харчових продуктів в Україні.
Найкраще про нашу експертизу та якість роботи можуть розповісти наші партнери, міжнародні корпорації та національні виробники. За більш ніж 15 років роботи ми виконали роботи для:

 • понад 150 виробників лікарських засобів та активних субстанцій,
 • понад 800 виробників медичних виробів та техніки,
 • понад 300 виробників спеціальних харчових продуктів та косметичних засобів.
Необхідна консультація?
Залиште заявку і ми зв’яжемось з Вами: