Консультація

Оцінка відповідності Технічному регламенту

Технічний регламент на косметичну продукцію затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №65 від 20.01.2021 року і заснований на Регламенті ЄС №1223/2009 від 30 листопада 2009 року. Технічний регламент вступає в обов’язкове застосування через 18 місяців, тобто з 03.08.2022 року.
 
Для відповідності вимогам Технічного регламенту на косметичну продукцію потрібно:

 • переконатися, що форма випуску, передбачене застосування і склад продукту відповідають вимогам;
 • для іноземного виробника – призначити Відповідальну особу в Україні;
 • підготувати файл з інформацією про продукт, що включає звіт з безпеки, підписаний експертом з відповідною кваліфікацією;
 • переконатися, що виробництво відповідає вимогам GMP; 
 • розробити маркування і графічний файл упаковки;
 • провести реєстрацію (нотифікацію) продукту в компетентному органі;
 • провести реєстрацію графічного файлу упаковки;
 • створити і підтримувати систему збору інформації про небажані явища;
 • зберігати файл з інформацією про продукт доступним способом для органу ринкового нагляду.

З 2006 року ми професійно виконуємо роботи із сертифікації косметичної продукції в Україні, маємо глибокі знання українського і європейського законодавства, практичний досвід їх застосування. Наші послуги:

Наші фахівці відмінно володіють законодавством, листуються англійською мовою, мають великий досвід і зможуть відповісти на всі запитання. Почавши співробітництво з нами – Ви отримаєте якісний, професійний і швидкий результат.

Перехідний період

Постановою Кабінету Міністрів України №65 від 20.01.2021 року був прийнятий Технічний регламент на косметичну продукцію, з перехідним періодом у 18 місяців з дати його публікації.
 
Цей перехідний період дає можливість операторам ринку косметичної продукції підготуватися до вступу в силу Технічного регламенту. З 3 серпня 2022 року введення в обіг косметичної продукції дозволено тільки за умови, що вона відповідає вимогам регламенту.
 
Косметична продукція, яка була введена в обіг до 03.08.2022, може надаватися (тобто реалізовуватися) без приведення її у відповідність. Іншими словами, вироблена або імпортована і введена в обіг косметична продукція може продаватися без будь-яких додаткових дій до закінчення її терміну придатності.

Вимоги до складу косметичної продукції

Технічний регламент встановлює точні вимоги до складу косметичної продукції:

 • заборонені речовини перераховані в Додатку 2;
 • речовини, дозволені при дотриманні певних умов, перераховані в Додатку 3;
 • дозволені барвники та обмеження їх використання вказані в Додатку 4;
 • дозволені консерванти та обмеження їх використання вказані в Додатку 5;
 • дозволені УФ-фільтри та обмеження їх використання вказані в Додатку 6;
 • заборонено використання CMR речовин категорій 1А, 1В і 2.

 
Косметична продукція, яка містить наноматеріали, повинна бути нотифікована в компетентний орган за 6 місяців до моменту її введення в обіг.

Відповідальна особа

Відповідальна особа – юридична або фізична особа-резидент України, відповідальна за дотримання вимог Технічного регламенту. Іноземний виробник зобов’язаний призначити відповідальну особу в Україні, національний виробник сам є відповідальною особою для випущеної їм продукції або може призначити третю сторону.
 
Призначення відповідальної особи виконується в письмовому вигляді, шляхом видачі довіреності від виробника і згоди від відповідальної особи. При видачі довіреності закордонним виробником повинні бути дотримані вимоги до її міжнародної легалізації.
 
Відповідальна особа несе відповідальність за дотримання вимог, в тому числі до її складу, інформації на маркуванні, в інструкції і рекламних матеріалах, відповідності виробництва вимогам GMP, оцінки і демонстрації безпеки, нотифікації (реєстрації) в компетентному органі, зберігання документації та організації пост-маркетингового збору і подачі повідомлень про небажані явища.
 
Відповідальна особа зобов’язана підготувати документацію відповідно до вимог Технічного регламенту і зберігати її доступною для органів, що проводять перевірки, не менше 10 років з моменту введення в обіг останньої косметичної продукції.
 
Адреса відповідальної особи вказується на маркуванні кожної косметичної продукції.

Ми пропонуємо послугу Відповідальної особи в Україні. Ми відмінно володіємо українським законодавством з косметичної продукції, маємо всі потрібні знання і ресурси.

Файл з інформацією про продукт

До нотифікації (реєстрації) Уповноважена особа зобов’язана підготувати документацію (файл) з інформацією про косметичну продукцію. 

Файл повинен містити наступну інформацію:

 1. Опис продукції та дані для її ідентифікації.
 2. Звіт з оцінки безпеки косметичної продукції, складений і підписаний експертом:
  1. Частина А: Інформація про безпеку косметичної продукції;
  2. Частина Б: Оцінка безпеки косметичної продукції.
 3. Опис методів виробництва і заяву про відповідність вимогам GMP (EN ISO 22716).
 4. За потреби, підтвердження заявленої ефективності косметичної продукції.
 5. Відомості про будь-які випробування на тваринах.

 
Також документація повинна містити інформацію для маркування упаковки та графічний файл.
 
Документація повинна зберігатися Уповноваженою особою не менше 10 років з моменту введення в обіг останньої косметичної продукції і надаватися за запитом органу ринкового нагляду.

Відповідність виробництва вимогам GMP

Технічний регламент встановлює, що виробництво косметичної продукції повинно відповідати вимогам до належної виробничої практики (GMP – Good Manufacturing Practice). Нотифікуючи (реєструючи) косметичну продукцію, відповідальна особа приймає відповідальність за відповідність виробництва вимогам GMP.
 
В Україні прийнятий державний стандарт ДСТУ EN ISO 22716:2015 «Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Керівництво з належної виробничої практики», що є ідентичним стандарту EN ISO 22716:2007. Стандарт EN ISO 22716 є профільним стандартом, розробленим для косметичної промисловості, пропонує організаційні та практичні рекомендації з управління людськими, технічними та адміністративними факторами, що впливають на якість продукції на кожному виробничому етапі.
 
При цьому, отримання GMP сертифіката є добровільним, проте свідчить про виконання вимог стандарту.

Вимоги до маркування

Кожна індивідуальна косметична продукція повинна мати маркування з інформацією, що відповідає вимогам Технічного регламенту та іншим законодавчим актам. Маркування косметичної продукції складається українською (державною) мовою; дозволено розміщення інформації на інших додаткових мовах.
 
Інформація повинна бути видимою, розбірливою і незмивною, може розміщуватися шляхом нанесення стікера, на вкладці (листівці), бирці чи картці.
 
Відповідальна особа (національний виробник або представник іноземного виробника) несе відповідальність за дотримання вимог до маркування продукції. Також кожний розповсюджувач в ланцюзі постачання косметичної продукції зобов’язаний переконатися у наявності потрібної інформації на маркуванні до надання продукту на ринку. 
 
Маркування включає зокрема наступну інформацією:

 • назва та адреса Відповідальної особи;
 • країна походження для імпортної продукції;
 • вміст упаковки в одиницях маси або об’єму, або кількість одиниць продукту;
 • термін придатності і символ, або фраза «використати до»;
 • умови зберігання;
 • період зберігання після відкриття упаковки;
 • попередження і запобіжні заходи;
 • особлива інформація для професійного використання;
 • номер партії (серії) або дані для ідентифікації;
 • призначення, якщо це не очевидно;
 • список інгредієнтів (склад) в порядку зменшення, з використанням ідентифікаторів INCI;
 • назва та адреса виробника;
 • дата виробництва;
 • якщо продукт може бути небезпечним для здоров’я, майна, або для навколишнього середовища – то інформацію про такі властивості і можливі наслідки.

Макети упаковки (графічний файл та/або фотографія) підлягають реєстрації в компетентному органі.

Реєстрація (нотифікація) косметичної продукції

Відповідальна особа до введення в обіг косметичної продукції зобов’язана провести її нотифікацію (реєстрацію) в компетентному органі. Подається (нотифікується) наступна інформація:

 1. категорія продукції, її назва або дані для ідентифікації;
 2. назва та адреса Відповідальної особи;
 3. країна походження;
 4. контактні дані фізичної особи, з якою можна зв’язатися у разі потреби;
 5. дані про наявність наноматеріалів і способи їх ідентифікації;
 6. назва та ідентифікатори речовин (CAS) або ЄС номера CRM речовин;
 7. рамка рецептури, яка враховується при наданні швидкої медичної допомоги.

При будь-яких змінах у раніше нотифікованих даних, Відповідальна особа повинна негайно подати повідомлення до компетентного органу.
 
Також при введенні в обіг косметичної продукції Відповідальна особа подає в компетентний орган графічний файл маркування і, за потреби, фотографію упаковки.

Організація нагляду за безпекою

Косметична продукція, яка відповідає вимогам Технічного регламенту, є об’єктом нагляду за безпекою. Відповідальна особа (національний виробник або представник іноземного виробника), розповсюджувач, медичні працівники та кінцеві користувачі повідомляють в компетентний орган інформацію:

 • про всі серйозні побічні ефекти (небажані реакції), які їм відомі або які можуть обґрунтовано очікуватися;
 • назву косметичної продукції і дані для її ідентифікації;
 • прийняті коригувальні заходи.

Компетентним органом, відповідальним за організацію державного нагляду за безпекою косметичної продукції, є Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

Ринковий нагляд

Косметична продукція, яка відповідає вимогам Технічного регламенту, є об’єктом державного ринкового нагляду, який регулюється Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та іншими законодавчими актами.
 
Компетентним органом державного ринкового нагляду є Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба України).
 
Ринковий нагляд виконується на всіх етапах обігу продукції: під час митного оформлення, в торгових і складських приміщеннях, в місці проведення ярмарку або виставки. Орган ринкового нагляду проводить планові перевірки згідно із затвердженим секторальним планом, а також позапланові перевірки за зверненнями споживачів, органів виконавчої влади, правоохоронних органів та ін.
 
Орган ринкового нагляду перевіряє відповідність продукції вимогам технічного регламенту, в тому числі наявність і актуальність нотифікованої інформації про косметичну продукцію, вимоги до маркування і відповідність графічних макетів. У разі виявлення порушень можуть бути прийняті рішення про обмеження або заборону реалізації, вилучення з обороту або відкликання продукції, а на реалізатора, імпортера, виробника або його відповідальну особу можуть бути накладені штрафи.

Наші послуги і роботи

Компанія «Кратія» надає повну регуляторну підтримку та супроводжує на всіх етапах розміщення косметичної продукції на ринку України:

Ми володіємо потрібними знаннями і досвідом проведення робіт, відмінно говоримо і пишемо англійською. Ми візьмемо на себе керівництво і організацію процесу, допоможемо сформувати пакет документів і провести процедуру в стислі терміни.

Попередні консультації ми надаємо безкоштовно, дзвоніть нам за телефоном +38 (068) 064-78-31+38 (044) 223-61-67, або пишіть на е-мейл info@cratia.ua, або приїжджайте на зустріч безпосередньо до нашого офісу.

Ми професійно виконуємо реєстрацію лікарських засобів, оцінку відповідності медичних виробів, сертифікацію косметики, засобів для дезінфекції та спеціальних харчових продуктів в Україні.
Найкраще про нашу експертизу та якість роботи можуть розповісти наші партнери, міжнародні корпорації та національні виробники. За більш ніж 15 років роботи ми виконали роботи для:

 • понад 150 виробників лікарських засобів та активних субстанцій,
 • понад 800 виробників медичних виробів та техніки,
 • понад 300 виробників спеціальних харчових продуктів та косметичних засобів.
Необхідна консультація?
Залиште заявку і ми зв’яжемось з Вами: